Lessentabel Tweede Graad

Lessentabel

De lessentabel vindt u hieronder. Wanneer er twee cijfers met een schuine streep vermeld staan, betekent dit dat de lestijd voor dat vak in het derde jaar afwijkt van die in het vierde jaar.

* De lessentabel voor het vierde jaar in de richting Biotechnologische STEM-wetenschappen zal in grote lijnen dezelfde zijn als die in het derde jaar, maar wordt nog verder op punt gesteld.

  EWHWLAMTNWBTSW*
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Artistieke vorming 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 -
Digitale en artistieke vorming 1/0   1/0 1/0   1/0  1/0 1
Geschiedenis - - - - - 1
Geschiedenis + 2  2 2 2 2 -
Godsdienst 2  2 2 2 2 2
Klasleraaruur  1/0  1/0 1/0  1/0  1/0  1
Lichamelijke opvoeding  2  2  2 2 2 2
Maatschappelijke en economische vorming  0/1  0/1 0/1   0/1 0/1   -
             
Duits  0/1 - 0/1   -  0/1 -
Duits ++  - - -  0/2 - -
Engels - - - - - 2
Engels +  3/2  3/2  3/2  -  3/2 -
Engels ++  - - -  3  - -
Frans - - - - - 3
Frans +  4  4 3  - 4 -
Frans ++  -  - - 5/4  - -
Nederlands - - - - - 4
Nederlands +  4  4 4  - 4 -
Nederlands ++  - -  -  5/4 - -
             
Biologie  1  1  1  1  - -
Biologie ++  -  - -  - 2 3
Chemie  1  1  - - - -
Chemie + -  - 1  1 - -
Chemie ++ -  -  -  - 2 3
Fysica  1  1 - - - -
Fysica +  -  - 1 1  - -
Fysica ++  -  -  -  - 2 4
             
Wiskunde  -  4  -  -  - -
Wiskunde +  -  -  -  4 - 5
Wiskunde ++ 5  -  5 -  5 -
             
Communicatiewetenschappen  -  -  -  1/2  - -
Economische initiatie  - - - 1/0  - -
Economie  4  -  - - - -
Filosofie  -  1/2  -  - - -
Kunstbeschouwing  -  1  - - - -
Latijn -  -  5  - - -
Sociologie en psychologie  -  3  -  - - -
STEM-taalproject  -  -  -  1  1 -