Lessentabel Tweede Graad

Lessentabel

De lessentabel vindt u hieronder. Wanneer er twee cijfers met een schuine streep vermeld staan, betekent dit dat de lestijd voor dat vak in het derde jaar afwijkt van die in het vierde jaar.

  EWHWLAMTNWBTSWBWMW
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1
Artistieke vorming 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 - 0/1 0/1
Digitale en artistieke vorming 1/0   1/0 1/0   1/0  1/0 1/0 1/0 1/0
Geschiedenis - - - - - 1 1 1
Geschiedenis + 2  2 2 2 2 - - -
Godsdienst 2  2 2 2 2 2 2 2
Klasleraaruur  1/0  1/0 1/0  1/0  1/0  1/0 1/0 1/0
Lichamelijke opvoeding  2  2  2 2 2 2 2 2
Maatschappelijke en economische vorming  0/1  0/1 0/1   0/1 0/1   0/1 0/1 0/1
                 
Duits  0/1 - 0/1   -  0/1 - 0/1 -
Duits ++  - - -  0/2 - - - -
Engels - - - - - 2 2 2
Engels +  3/2  3/2  3/2  -  3/2 - - -
Engels ++  - - -  3  - - - -
Frans - - - - - 3 3 3
Frans +  4  4 3  - 4 - - -
Frans ++  -  - - 5/4  - - - -
Nederlands - - - - - 4 4 4
Nederlands +  4  4 4  - 4 - - -
Nederlands ++  - -  -  5/4 - - - -
                 
Biologie  1  1  1  1  - - - -
Biologie ++  -  - -  - 2 3/4 - -
Chemie  1  1  - - - - - -
Chemie + -  - 1  1 - - - -
Chemie ++ -  -  -  - 2 3/4 - -
Fysica  1  1 - - - - - -
Fysica +  -  - 1 1  - - - -
Fysica ++  -  -  -  - 2 4/3 - -
Natuurwetenschappen - - - - - - 4/3 4/3
                 
Wiskunde  -  4  -  -  - - - 5
Wiskunde +  -  -  -  4 - 5 5 -
Wiskunde ++ 5  -  5 -  5 - - -
                 
Communicatiewetenschappen  -  -  -  1/2  - - - -
Economische initiatie  - - - 1/0  - - - -
Economie  4  -  - - - - 6 -
Filosofie  -  1/2  -  - - - -  
Inleiding tot de filosofie - - - - - - - 1/2
Kunstbeschouwing  -  1  - - - - - -
Latijn -  -  5  - - - - -
Sociologie en psychologie  -  3  -  - - - - 5
STEM-project - - - - 1 - - -
Taalproject Duits - - - 1/0 - - - -
Taalproject Spaans  -  -  - 0/1 - -  - -

 

Ter info:

EW = economische wetenschappen
HW = humane wetenschappen
LA = Latijn
MT = moderne talen
NW = natuurwetenschappen
BTSW = biotechnologische STEM-wetenschappen
BW = bedrijfswetenschappen
MW = maatschappij- en welzijnswetenschappen