Inschrijvingen en informatie 2021-2022

Leerlingen van Sint-Angela kunnen zich inschrijven door het inschrijvingsformulier dat ze aan het einde van het schooljaar op school krijgen, voor 1 juli aan ons te bezorgen.

De voorrangsperiode voor broers en zussen van huidige leerlingen of kinderen van personeelsleden die van andere scholen komen, vangt aan op 21 juni. Inschrijven kan door vanaf 21 juni en voor 5 juli een e-mail te richten aan onze coördinator, mevrouw Hilde Van Trappen: .

Alle andere leerlingen die van andere scholen komen, kunnen zich inschrijven op 5 juli. Afhankelijk van de veiligheidsvoorschriften zal dat op school dan wel digitaal gebeuren. 

Pas wanneer we zicht hebben op de inschrijvingen van onze eigen leerlingen, kunnen we de capaciteit voor externe leerlingen inschatten. Op 4 juli zullen we op deze website bekendmaken voor welke jaren of richtingen we op 5 juli effectief leerlingen inschrijven, of dat we met een wachtlijst werken.