Inschrijvingen en informatie 2022-2023

Leerlingen die vanuit onze middenschool Sint-Angela doorstromen, kunnen zich tegen het einde van het schooljaar via een interne procedure op onze school inschrijven .

De infoavond vindt op onze school, net als op Sint-Angela, plaats op 22 april. Wie op Sint-Jozef graag een kijkje komt nemen, kan bij ons terecht van 18 uur tot 21 uur. Leerlingen die volgend schooljaar in het vierde, vijfde of zesde jaar willen instappen, kunnen zich op dat moment ook inschrijven. De volgende inschrijvingsdatum voor externe leerlingen is op dinsdag 5 juli. Mogelijk wordt er dan met een wachtlijst gewerkt.