Inschrijvingen en informatie 2021-2022

Leerlingen van Sint-Angela kunnen zich inschrijven door het inschrijvingsformulier dat ze aan het einde van het schooljaar op school krijgen, voor 1 juli aan ons te bezorgen.

De voorrangsperiode voor broers en zussen van huidige leerlingen of kinderen van personeelsleden die van andere scholen komen, vangt aan op 21 juni. Inschrijven kan door vanaf 21 juni en voor 5 juli een e-mail te richten aan onze coördinator, mevrouw Hilde Van Trappen: .

De inschrijving van nieuwe leerlingen vindt op 5 juli op school plaats. De leerlingen voor het derde jaar kunnen zich inschrijven om 9.00 uur, die van het vierde om 10.00 uur, die van het vijfde om 11.00 uur en die van het zesde om 12.00 uur. Gelieve de identiteitskaart van uw zoon of dochter mee te brengen.