Schoolkosten

Aan onderwijs zijn een aantal kosten verbonden. Grosso modo kost een schooljaar voor elke leerling op onze school tussen de € 600 en de € 650.

Voor een gedetailleerd overzicht van de bijdragen verwijzen we graag naar de bijlage bij ons schoolreglement. Die vind je hier.

De betaling van de schoolkosten wordt gespreid over het schooljaar. Voor 1 september betaalt elke leerling een voorschot van € 50 (voor inschrijvingen in het vierde jaar) of € 100 (voor het vijfde en zesde jaar) om de onkosten van de eerste schoolmaanden (handboeken, uitstappen en dergelijke) te vergoeden. In december volgt er een tweede voorschotfactuur en aan het einde van het schooljaar een laatste saldorekening.

Sommige leerlingen hebben recht op een studietoelage. Denk je daarvoor in aanmerking te komen, dan vind je alle nodige informatie op de website van Onderwijs Vlaanderen.