Participatie leerlingen

Participatie is op onze school de sleutel tot onze schoolorganisatie.

Alle personeelsleden van onze school zijn gegroepeerd in vakgroepen, maar ook in teams. Elk team covert een deel van de schoolwerking en heeft tot doel om via concrete projecten de kwaliteit van ons onderwijsaanbod en de pedagogische aanpak te versterken.

We onderscheiden beleidsteams (modernisering, onderwijsleerproces, zorg, taal en onderwijsloopbaan) en projectteams (sport, gezondheid, communicatie en ICT, cultuur, zingeving en milieu).

Elk team wordt in goede banen geleid door een teamcoach. De teamcoaches van de beleidsondersteunende teams vormen, onder begeleiding van de directie, het beleidsteam.
In dat beleidsteam zijn ook leerlingen van verschillende leerjaren vertegenwoordigd. Geregeld nodigen we hen uit om te horen of er punten zijn die ze willen agenderen en om hen om tips of advies te vragen.

Daarnaast kunnen leerlingen ook mee hun schouders zetten onder de verschillende projectteams. Zo krijgen ze de kans om samen met ons school te maken.