INFORMATIE

Wie meer informatie over onze studierichtingen in de derde graad wenst, kan hier de infobrochure downloaden.

Lessentabel

De lessentabel vindt u hieronder. Wanneer er twee cijfers met een schuine streep vermeld staan, betekent dit dat de lestijd voor dat vak in het vijfde jaar afwijkt van die in het zesde jaar. Volgend schooljaar geldt deze lessentabel enkel voor het zesde jaar. Die voor het gemoderniseerde vijfde jaar publiceren we hier eind mei.

  EMEM4EWHWHW4LMLM4LWELW6LW8MWEWW6WW8
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Esthetica 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3
Frans praktijk       1 1                
Engels 3 3 2 2 2 3 3 2 2  2 3  2 2
Engels praktijk        1                  
Duits 3 2 - -  -  3  3  -  -  2 - -
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 2/1 1 1 2/1 2/1 2/1
Biologie - - 1 -  - - - 2 1 1 2 2 2
Chemie - - 1 - - - - 2  1  1 2 2  2
Fysica - - 1 - -  -  2/3  1  1  2/3 2/3 2/3
Natuurwetenschappen 2 2 - 2 2 2  2  -  -  -  -  -
Wetenschappen - - 1 - - - - - 1 - - - -
Wiskunde 3 4 6 3 4 3 4 4 6 6 4 6 6
Wiskunde extra                   2      2
Latijn - - - - - 4 4 4 4 4 - - -
Latijnse cultuur - - - - - 1 - - 1 - - - -
Economie 5 5 5 - - - - - - - - - -
Gedragswetenschappen - - - 3 3 - - - - - - -
Cultuurwetenschappen - - - 3 3 - - - - - - - -
Project - -  - 2 2 - - - - - - - -
Wetenschappelijk tekenen - - - - - - - - - - - 1 -
Economische initiatie - -  - -  -  -  -  - 1
Totaal aantal lesuren: 32 32 32 32 32 32 32   32 32   32 32   32 32 

 

Economie - moderne talen EM 
Economie - wiskunde EW
Humane wetenschappen HW
Latijn - moderne talen LM
Latijn - wetenschappen LWE
Latijn - wiskunde LWI
Moderne talen - wetenschappen MWE
Wetenschappen - wiskunde WW