Schoolteam

Op onze school zetten we in op participatie. Dat betekent dat leerlingen, leerkrachten en directie de handen in elkaar slaan om een aangenaam leer- en leefklimaat te creëren.

Het dagelijkse reilen en zeilen wordt in goede banen geleid door het directieteam:

Web 2

Mevrouw Annemie Vandaele

Pedagogisch directeuradjunct lut

Mevrouw Lut Delcour

Directeur schoolorganisatie

 

Daarnaast staat het onderwijzend en ondersteunend personeel uiteraard elke dag paraat voor de leerlingen.

2023-2024 Team SJT.png

Onze school wordt bestuurd door de vzw Katholiek Basis- en Secundair Onderwijs Ternat, afgekort KBSOT. Die vzw bestuurt ook de kleuter- en basisschool De Brug en de middenschool Sint-Angela. Het bestuursorgaan van die vzw is als volgt samengesteld:

  • De hr. L. Longin - voorzitter
    De hr. L. Roeges - secretaris
    Mevr. L. Van Waes
  • De hr. G. Van den Cruijce
  • De hr. P. Vanhamel
    De hr. B. Van Raemdonck

 

Als gevolg van het Decreet tot bescherming van klokkenluiders in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap van 21 juni 2023 moeten alle (onderwijs)instellingen een intern meldpunt hebben waar personeelsleden melding kunnen maken van onregelmatigheden en tekortkomingen ten aanzien van specifieke Europese regelgeving bij zijn werkgever zonder angst voor represailles.

Meldpunt:
klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen 
Guimardstraat 1, 1040 Brussel 
02 507 07 12 

Vzw KBSOT - Statiestraat 35 1740 Ternat - ondernemingsnummer BE0408637244 - rechtspersonenregister RPR Brussel