Schoolreglement

Ons schoolreglement is een belangrijk document. Je kunt er ons opvoedingsproject in nalezen. Daarin verwoorden we onze visie op opvoeding en onderwijs, die de basis vormt van alles wat we doen en de keuzes die we maken. Daarnaast vind je in het schoolreglement ook alle afspraken die we op onze school hebben en alle nodige informatie over onze manier van werken. Ons schoolreglement wordt elk jaar in mei aangepast. Hieronder kun je de meest recente versie raadplegen:

- schoolreglement 2023-2024