Schoolcontext

Onze school is een deel van een groter geheel. Samen met de kleuter- en lagere school De Brug en de middenschool Sint-Angela vormen we het Katholiek Basis- en Secundair Onderwijs Ternat (KBSOT). Samen met Don Bosco Groot-Bijgaarden en Regina Caeli (Dilbeek) vormen we een scholengemeenschap.

Kenmerkend voor het uitzicht van onze school is ongetwijfeld het kasteel van Kruikenburg, met het aangrenzende park en de omliggende vijver, waarop onze speelplaats uitkijkt. Het waterkasteel is een beschermd monument en het domein eromheen wordt vaak bezocht door vissers en wandelaars. Toen het kasteel in de eerste helft van de twintigste eeuw in handen kwam van de Broeders van de Christelijke Scholen, brachten die er een school in onder. De grondlegger van die congregatie was Jean-Baptiste De La Salle. Aan het einde van de zeventiende eeuw beschouwde hij het als zijn missie om het onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen, ook voor kinderen van arbeiders en armen. Alle scholen die in de geest van De La Salle opvoeden, zijn verenigd in het VLP scholennetwerk. VLP staat daarbij voor ‘Vlaams Lasalliaans Perspectief’.

Onze school hecht veel belang aan netwerking, zowel binnen de school (leerlingenraad, oudercomité, schoolraad), als buiten de school (oud-leerlingen, gemeente, externe organisaties). Uit alles wat we doen, blijkt dat streven naar verbondenheid.