Schoolreglement

Ons schoolreglement is een belangrijk document. Je kunt er ons opvoedingsproject in nalezen. Daarin verwoorden we onze visie op opvoeding en onderwijs en die vormt de basis van alles wat we doen en de keuzes die we maken. Daarnaast vind je in het schoolreglement ook alle afspraken die we hebben op onze school en alle nodige informatie over onze manier van werken. Ons schoolreglement wordt elk jaar in mei aangepast. Hieronder kun je de meest recente versies ervan raadplegen:

- schoolreglement 2018-2019
- schoolreglement 2019-2020