Inschrijvingen 2020-2021

Inschrijvingen voor het derde, vierde, vijfde en zesde jaar vinden online plaats op vrijdag 3 juli. Vanaf 16 uur zal u op deze webpagina een link vinden waarmee u zich kunt inschrijven. U zult zien welke richtingen volzet zijn. Voor die richtingen wordt u na uw inschrijving op een wachtlijst geplaatst. U zult ook zien welke richtingen nog niet volzet zijn. Voor die richtingen kunt u zich op dat moment effectief online inschrijven.

De leerlingen uit het tweede jaar van Sint-Angela krijgen een verbintenis voor het derde jaar van Sint-Jozef zodra de school haar deuren weer opent. Zij geven die ingevuld terug aan hun klasleerkracht, en dit ten laatste op het oudercontact van 29 juni. Daarna kunnen zij die ook rechtstreeks aan Sint-Jozef bezorgen via het onthaal, via de brievenbus van de school, of op info@sint-jozef-ternat, en dit ten laatste op woensdag 1 juli.