Inschrijvingen 2018-2019

Nieuwe leerlingen

De inschrijving voor nieuwe leerlingen (andere dan uit onze middenschool Sint-Angela) gaat door in de gebouwen van het Sint-Jozefsinstituut, Statiestraat 37, op:
- vrijdag 20 april 2018 tussen 18 u. en 21 u. (ook infodag)
- maandag 2 juli tussen 16 u. en 19 u.
- wenst u daarna nog in te schrijven, dan kan dat na een telefonische afspraak op het nummer 02 5821311

Nodig bij inschrijving :
- identiteitskaart (rijksregisternummer)
- origineel rapport en attest

Broers of zussen van onze huidige leerlingen kunnen zich niet meer prioritair laten inschrijven. Het nieuwe decreet bepaalt dat dit slechts nog mogelijk is voor het eerste jaar van de middenschool, maar niet meer voor de bovenbouw.

De leerlingen van het tweede jaar van onze middenschool (K.S.O.T. Sint-Angela) zijn samen met hun ouders uitgenodigd op de infoavond op dinsdag 6 maart 2018.

De inschrijving van deze leerlingen die op 1 september 2018 naar het derde jaar in het Sint-Jozefsinstituut komen, gebeurt door het document 'verbintenis' af te geven:
- bij voorkeur: in Sint-Angela uiterlijk op donderdag 28 juni 2018 (tijdens het oudercontact)
- uiterlijk: in Sint-Jozef op maandag 2 juli 2016 tussen 9.30 uur en 16 uur (aan het onthaal)

Om de directie en de coördinatie van het Sint-Jozefsinstituut toe te laten het nieuwe schooljaar optimaal te organiseren, vragen wij u, ouders, u aan deze data te houden en slechts één keuze aan te duiden.

Indien uw zoon/dochter nog uitgestelde proeven moet afleggen of indien u meer bedenktijd wenst, dient u best het document 'verbintenis' in en vermeldt u dit. Indien u dit wenst, kan u een afspraak maken met de directeur () of de coördinator ().

Inschrijvingsstop

Na maandag 2 juli worden mogelijk bepaalde richtingen volzet verklaard. Je zal deze richtingen hier kunnen terugvinden.