Inschrijvingen en informatie 2021-2022

Wie meer informatie wenst over de bestelling van schoolmateriaal voor het schooljaar 2021-2022, vindt hier de links naar de brieven voor nieuwe leerlingen in het derde jaar, voor het vierde jaar en voor de derde graad.

Leerlingen van Sint-Angela kunnen zich inschrijven door het inschrijvingsformulier dat ze aan het einde van het schooljaar op school krijgen, nog zo snel mogelijk aan ons te bezorgen.

De voorrangsperiode voor broers en zussen van huidige leerlingen of kinderen van personeelsleden die van andere scholen komen, ving aan op 21 juni en liep af op 4 juli. Zijn kunnen vanaf 5 juli enkel nog samen met andere leerlingen inschrijven, en hebben daarbij niet langer voorrang.

De inschrijving van nieuwe leerlingen vindt op 5 juli op school plaats. De leerlingen voor het derde jaar kunnen zich inschrijven om 9.00 uur, die van het vierde om 10.00 uur, die van het vijfde om 11.00 uur en die van het zesde om 12.00 uur. Gelieve de identiteitskaart van uw zoon of dochter mee te brengen.

Hieronder wordt het aantal plaatsen per studierichting opgelijst Op 5 juli kunt u meteen inschrijven voor de vacante plaatsen, of uw zoon of dochter op een wachtlijst te plaatsen voor richtingen waarin momenteel geen vrije plaatsen zijn. Door interne verschuivingen van leerlingen komen er in de volgende weken immers soms nog plaatsen vrij.

Derde jaar
3 Biotechnologische STEM-wetenschappen (15 plaatsen, waarvan 2 beschikbaar)
3 Economische wetenschappen (26 plaatsen, waarvan 0 beschikbaar)
3 Humane wetenschappen (38 plaatsen, waarvan 4 beschikbaar)
3 Latijn (30 plaatsen, waarvan 1 beschikbaar)
3 Moderne talen (31 plaatsen, waarvan 0 beschikbaar)
3 Natuurwetenschappen (92 plaatsen, waarvan 0 beschikbaar)

Vierde jaar
4 Economie (61 plaatsen, waarvan 1 beschikbaar)
4 Humane wetenschappen (32 plaatsen, waarvan 0 beschikbaar)
4 Latijn (24 plaatsen, waarvan 4 beschikbaar)
4 Wetenschappen (72 plaatsen, waarvan 2 beschikbaar)

Vijfde jaar
5 Economie - moderne talen (26 plaatsen, waarvan 0 beschikbaar)
5 Economie - wiskunde (6 plaatsen, waarvan 0 beschikbaar)
5 Humane wetenschappen (28 plaatsen, waarvan 2 beschikbaar)
5 Latijn - moderne talen (4 plaatsen, waarvan 0 beschikbaar)
5 Latijn - wetenschappen (2 plaatsen, waarvan 0 beschikbaar)
5 Latijn - wiskunde (3 plaatsen, waarvan 0 beschikbaar)
5 Moderne talen - wetenschappen (31 plaatsen, waarvan 0 beschikbaar)
5 Wetenschappen - wiskunde (54 plaatsen, waarvan 0 beschikbaar)

Zesde jaar
6 Economie - moderne talen (31 plaatsen, waarvan 1 beschikbaar)
6 Humane wetenschappen (33 plaatsen, waarvan 1 beschikbaar)
6 Latijn - moderne talen (6 plaatsen, waarvan 0 beschikbaar)
6 Latijn - wiskunde (1 plaats, waarvan 0 beschikbaar)
6 Latijn - wetenschappen (5 plaatsen, waarvan 0 beschikbaar)
6 Moderne talen - wetenschappen (22 plaatsen, waarvan 2 beschikbaar)
6 Wetenschappen - wiskunde (44 plaatsen, waarvan 0 beschikbaar)

Update nieuwe studierichting:
Op 10 juni kreeg onze school de studierichting Biotechnologische STEM-wetenschappen toegekend. Klik hier voor een brief met concrete informatie.