ASO > Moderne talen-wetenschappen
94 afgestudeerde leerlingen
Sint-Jozefsinstituut Ternat   Vlaanderen
Aantal rechtstreeks doorgestroomde studenten* Participatiegraad Gemiddeld studie- rendement   Participatiegraad Gemiddeld studie- rendement  
   
ABA Archeologie en kunstwetenschappen kunstwetenschappen 1 1,06% 87,10%        
Audiovisuele en beeldende kunst beeldende kunsten 1 1,06% 100,00%   0,36% 77,53%  
Bewegings- en revalidatiewetenschappen lichamelijke opvoeding en bewegingswet. 2 2,13% 76,19%   1,32% 63,05%  
revalidatiewetensch. en kinesitherapie 10 10,64% 75,09%   9,04% 64,55%  
Biomedische wetenschappen biomedische wetenschappen 10 10,64% 69,44%   5,53% 53,00%  
Biotechniek biowetenschappen 1 1,06% 46,67%   0,47% 60,73%  
Diergeneeskunde diergeneeskunde 2 2,13% 73,33%   2,13% 51,41%  
Economische en toeg.economische wetens. TEW 2 2,13% 65,00%   1,53% 51,97%  
  TEW: handelsingenieur 2 2,13% 19,17%   0,73% 60,14%  
  TEW: handelsingenieur 1 1,06% 80,00%   0,50% 60,58%  
  TEW: handelsingenieur in beleidsinformatica 1 1,06%          
Farmaceutische wetenschappen farmaceutische wetenschappen 4 4,26% 36,36%   4,36% 53,66%  
Geschiedenis geschiedenis 2 2,13% 76,67%   1,28% 70,62%  
Handelswetenschappen en bedrijfskunde handelswetenschappen 4 4,26% 78,33%   2,75% 66,99%  
IndustriŽle wetenschappen en technologie industriŽle wetenschappen 3 3,19% 51,67%   3,54% 46,34%  
Politieke en sociale wetenschappen communicatiewetenschappen 1 1,06% 100,00%   1,61% 72,27%  
Social Scienes 1 1,06% 100,00%        
Psychologie en pedagogische wetens. pedagogische wetenschappen 1 1,06% 88,33%   0,74% 79,52%  
psychologie 3 3,19% 100,00%   3,60% 72,65%  
Rechten, notariaat en crimin. wetensch. criminologische wetenschappen 1 1,06% 100,00%   1,69% 66,67%  
  rechten 10 10,64% 71,53%   6,22% 54,62%  
Taal- en letterkunde taal en letterkunde 4 4,26% 94,17%   2,99% 67,11%  
Toegepaste biologische wetenschappen bio-ingenieurswetenschappen 1 1,06% 36,36%   1,03% 46,53%  
Toegepaste taalkunde toegepaste taalkunde: combinatie van min. 2 talen 1 1,06% -   3,26% 69,86%  
Wetenschappen biochemie en biotechnologie 2 2,13% 33,33%   1,07% 50,83%  
biologie 1 1,06% 90,00%   2,12% 59,50%  
computerwetenschappen 1 1,06% 70,00%        
PBA Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie 5 5,32% 94,40%   2,45% 77,66%  
ergotherapie 2 2,13% 100,00%   0,92% 91,24%  
logopedie en audiologie 3 3,19% 88,89%   1,31% 86,47%  
verpleegkunde 2 2,13% 100,00%   3,34% 91,00%  
voedings- en dieetkunde 2 2,13% 81,67%   0,78% 89,41%  
Gezondheidszorg - Onderwijs sport en bewegen 1 1,06% 100,00%        
Handelswetenschappen en bedrijfskunde officemanagement 1 1,06% 100,00%   0,78% 94,51%  
  retailmanagement 1 1,06% 100,00%        
IndustriŽle wetenschappen en technologie multimedia en communicatietechnologie 1 1,06% 100,00%   0,54% 80,38%  
Muziek en podiumkunsten pop- en rockmuziek 1 1,06% 100,00%        
  Nautische wetenschappen scheepswerktuigkunde 1 1,06% 100,00%        
                   
93