BIJLAGE 2                
Participatiegraad en studierendement in het eerste jaar hoger onderwijs van de leerlingen die afstudeerden van 2012-2013 t.e.m. 2017-2018 aan het Sint-Jozefsinstituut  
                   
                   
    Opleiding hoger onderwijs Aantal rechtstreeks doorgestroomde studenten Participatiegraad Gemiddeld studierendement  
  ASO-studierichting  
  Economie-moderne talen
(222 afgestudeerde lln.)
ABA 152   68,47%   68,15%    
PBA 70   31,35%   89,77%    
Economie-wiskunde
(20 afgestudeerde lln.)
ABA 17   85,00%   85,87%    
PBA 3   15,00%   49,71%    
Humane wetenschappen
(146 afgestudeerde lln.)
ABA 80   54,79%   75,94%    
PBA 70   47,95%   90,51%    
Latijn-moderne talen
(22 afgestudeerde lln.)
ABA 22   100,00%   82,36%    
PBA 0   -   -    
Latijn-wetenschappen
(35 afgestudeerde lln.)
ABA 32   91,43%   86,59%    
PBA 3   8,57%   100,00%    
Latijn-wiskunde
(39 afgestudeerde lln.)
ABA 37   94,87%   84,71%    
PBA 1   2,56%   90,00%    
Moderne talen-wetenschappen
(94 afgestudeerde lln.)
ABA 71   75,53%   71,68%    
PBA 20   21,28%   95,13%    
Wetenschappen-wiskunde
(189 afgestudeerde lln.)
ABA 174   92,06%   78,69%    
PBA 11   5,82%   90,65%